Дана 17.03.2016. директор Гарантног фонда Радивоја Крчмар и Општина Нови Град, коју заступа начелник општине мр Сњежана Рајилић, потписали су Протокол о сарадњи.

Потписници ће развијати међусобну сарадњу са циљем унапређивања и координације активности и то нарочито на:

– Подршци провођењу мјера за унапређење и реструктурисање индустријске производње и унапређење пољопривредње производње у руралном подручју Новог Града
– Подршци развоју разних облика туризма у Новом Граду ( транзитни, еко, сеоски туризам… )
– Подршци развоју кластера с циљем осигурања нових тржишта, имплементације нових технологија и сл.
– Подршци програмима развоја малих и средњих предузећа и предузетника који су у функцији запошљавања и самозапошљавања незапослених лица
– Подршци пројектима за предузетнике који улазе у Индустријску зону Пољавнице.
– Стабилизацији и унапређењу модела финансирања предузетника кроз подршку пласмана ИРБ РС, Партнер фонда, Пројекта унапређивања животних услова на селу ( IFAD) и др. са гаранцијама Гарантног фонда РС
– Подршци реализацији програма Европске уније за развој малих и средњих предузећа ( INNOVFIN, COSME и сл.)

Потписници ће припремити годишњи План активности за спровођење овог Протокола, те ће кроз размјену информација, промотивних материјала, организацијом заједничких догађаја и консултација настојати да остваре што боље резултате за обе стране.