Dana 17.03.2016. direktor Garantnog fonda Radivoja Krčmar i Opština Novi Grad, koju zastupa načelnik opštine mr Snježana Rajilić, potpisali su Protokol o saradnji.

Potpisnici će razvijati međusobnu saradnju sa ciljem unapređivanja i koordinacije aktivnosti i to naročito na:

– Podršci provođenju mjera za unapređenje i restrukturisanje industrijske proizvodnje i unapređenje poljoprivrednje proizvodnje u ruralnom području Novog Grada
– Podršci razvoju raznih oblika turizma u Novom Gradu ( tranzitni, eko, seoski turizam… )
– Podršci razvoju klastera s ciljem osiguranja novih tržišta, implementacije novih tehnologija i sl.
– Podršci programima razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji su u funkciji zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih lica
– Podršci projektima za preduzetnike koji ulaze u Industrijsku zonu Poljavnice.
– Stabilizaciji i unapređenju modela finansiranja preduzetnika kroz podršku plasmana IRB RS, Partner fonda, Projekta unapređivanja životnih uslova na selu ( IFAD) i dr. sa garancijama Garantnog fonda RS
– Podršci realizaciji programa Evropske unije za razvoj malih i srednjih preduzeća ( INNOVFIN, COSME i sl.)

Potpisnici će pripremiti godišnji Plan aktivnosti za sprovođenje ovog Protokola, te će kroz razmjenu informacija, promotivnih materijala, organizacijom zajedničkih događaja i konsultacija nastojati da ostvare što bolje rezultate za obe strane.