Дана 01.04.2016. године, потписан је Протокол о сарадњи између Гарантног фонда Републике Српске и привредног друштва „Рапић“ д.о.о. из Градишке које се бави производњом сточне хране. Током 25 година пословања, фирма „Рапић“ д.о.о. је остварила велики успјех на тржишту и створила препознатљив бренд „Фармофит“.Тренутно запошљавају 64 радника.

nova

Потписивањем овог Протокола, створена је основа за будућу сарадњу и спровођење заједничких активности на унапређењу модела финансирања коопераната фирме „Рапић“, односно предузетника и привредних друштава која се баве различитим дјелатностима у области пољопривреде на цијелом подручју Републике Српске.

С обзиром да велики број гаранција издаје у области пољопривреде, Гарантни фонд ће настојати да заједно за фирмом Рапић размјењује информације, проналази оптимална рјешења за пружање финансијске подршке кооперантима и проводи мјере које ће омогућити повећање производње коопераната, увођење нових технологија, те механизацију кооперантске производње.

146104960950367 nova

Обе стране су се обавезале да ће информисати трећа лица/кооперанте о могућностима и предностима успостављања пословне сарадње са Гарантним фондом, односно привредним друштвом „Рапић“, те да ће развијати заједничке иницијативе ради остварења горе наведених циљева.