Дана 30.12.2015. године у просторијама Гарантног фонда Републике Српске директор Гарантног фонда Радивоја Крчмар и директор Привредне Коморе Републике Српске др Драгица Ристић потписали су Протокол о сарадњи.

Потписници ће развијати међусобну сарадњу са циљем унапређивања и координације активности, и то нарочито на подршци провођењу мјера за реализацију стратешких пројеката развоја Републике Српске, те мјера за:
• унапређење индустријске производње и реструктурисање исте у Републици Српској;
• унапређење пољопривредне производње и већем степену финализације исте у Републици Српској;
• развој свих видова туризма у Републици Српској (транзитни туризам, еко туризам, сеоски туризам, ловни и риболовни туризам и сл);
• унапређење услужних грана привреде у Републици Српској;
• развој финансијског тржишта Републике Српске;
• развој извозно орјентисаних пословних субјеката;
• развој кластера, с циљем осигурања нових тржишта, квалитетнијег наступа на тржиштима посебно страним, имплементације нових технологија и сл;
Поред наведеног, потписници ће заједнички радити и на подршци:
• проналазаштва, иновација и заштите интелектуалног власништва;
• трансфера знања и технологија, нарочито на подручју информационих технологија;
• програма који за резултат имају генерисање висококвалитетне радне снаге;
• развоја малих и средњих предузећа и предузетника који су у функцији запошљавања и самозапошљавања незапослених лица;
• програма међународних организација за подстицање конкурентности и иновативности у малим и средњим предузећима;
• програма Европске уније за развој малих и средњих предузећа (ИННОВФИН, ЦОСМЕ и сл.);

DSC05591DSC05592