Dana 30.12.2015. godine u prostorijama Garantnog fonda Republike Srpske direktor Garantnog fonda Radivoja Krčmar i direktor Privredne Komore Republike Srpske dr Dragica Ristić potpisali su Protokol o saradnji.

Potpisnici će razvijati međusobnu saradnju sa ciljem unapređivanja i koordinacije aktivnosti, i to naročito na podršci provođenju mjera za realizaciju strateških projekata razvoja Republike Srpske, te mjera za:
• unapređenje industrijske proizvodnje i restrukturisanje iste u Republici Srpskoj;
• unapređenje poljoprivredne proizvodnje i većem stepenu finalizacije iste u Republici Srpskoj;
• razvoj svih vidova turizma u Republici Srpskoj (tranzitni turizam, eko turizam, seoski turizam, lovni i ribolovni turizam i sl);
• unapređenje uslužnih grana privrede u Republici Srpskoj;
• razvoj finansijskog tržišta Republike Srpske;
• razvoj izvozno orjentisanih poslovnih subjekata;
• razvoj klastera, s ciljem osiguranja novih tržišta, kvalitetnijeg nastupa na tržištima posebno stranim, implementacije novih tehnologija i sl;
Pored navedenog, potpisnici će zajednički raditi i na podršci:
• pronalazaštva, inovacija i zaštite intelektualnog vlasništva;
• transfera znanja i tehnologija, naročito na području informacionih tehnologija;
• programa koji za rezultat imaju generisanje visokokvalitetne radne snage;
• razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji su u funkciji zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih lica;
• programa međunarodnih organizacija za podsticanje konkurentnosti i inovativnosti u malim i srednjim preduzećima;
• programa Evropske unije za razvoj malih i srednjih preduzeća (INNOVFIN, COSME i sl.);

DSC05591DSC05592