Predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske su razgovarali sa Ministarom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske prof. dr Stevom Mirjanićem i predstavnicima NLB banke o nastavku podrške poljoprivrednicima posredstvom kreditne linije iz „Partner fonda“.

Ministar Mirjanić je rekao da je poljoprivrednicima putem „Partner fonda“ na raspolaganju oko 4 miliona KM, ali da se plasman ovih kreditnih sredstava i procedura za njihovo odobrenje mora ubrzati.

Predstavnici NLB banke su istakli da je ova kreditna linija sa kamatnom stopom od 4% izuzetno povoljna za poljoprivrednike i da se daje po posebnim uslovima, ali i da klijent mora biti kreditno sposoban da vraća kredit.

Garantni fond će svojim garancijama znatno olakšati plasman sredstava jer će poljoprivrednicima obezbijediti nedostajući kolateral i na taj način ubrzati samu proceduru odobravanja sredstava.