EIB grupa u saradnji sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj organizovala je, 11.06.2015. godine u Zagrebu, seminar pod nazivom: „Podržavanje inovacija u Hrvatskoj“ sa posebnim akcentom na predstavljanje InnovFin programa garancija i kontra-garancija za mala i srednja preduzeća, Evropskog investicionog fonda. Seminaru su prisustvovale i predstavnice Garantnog fonda RS Dragana Puzić i Radana Lukić.

Ovaj seminar je pružio izuzetnu priliku uspostavljanja saradnje sa EIB i EIF timom, koji je predstavio finansijske mogućnosti i širok opseg podrške koja je na raspolaganju inovativnim preduzećima i preduzećima u razvoju, kao i finansijskim organizacijama i finansijskim posrednicima.

I EU i EIB grupa imaju namjeru da više nego udvostruče svoju podršku za istraživanja i inovacije u Evropi u narednih 7 godina, a na raspolaganju je više od 24 miliarde eura.