U periodu od 20-21. aprila 2016. godine predstavnici Garantnog Fonda  Republike Srpske a.d. Banja Luka  su učestvovali na Forumu ekonomista  koji je održan na Jahorini pod nazivom „ Kretanje na svjetskom tržištu i njihove implikacije na region Jugoistočne Evrope: Da li smo na pragu nove svjetske ekonomske krize?“.

nova 2

Ekonomski forum se održao kroz osam panel diskusija u kojima su  učestvovali domaći i strani stručnjaci, akademici, profesori, ambasadori, političari, predsjednici uprava nekih od najvećih kompanija koji su ovim putem  istakli svoje poglede na novi svjetski ekonomski poredak, savremene trendove u makroekonomskim politikama pojedinih zemalja, geopolitičkim uslovima i posljedicama fluktuacije cijena sirovina na međunarodnom tržištu, kao i o opredjeljenju zemalja zapadnog Balkana za razvoj realnog sektora, te prilikama i opasnostima takvog izbora.
Neke od tema o kojima se diskutovalo odnosile su se na uticaj ekonomije zemalja BRIKS-a; pitanja Makroekonomske politike ; (Re) Industrijalizacija; Geopolitički aspekt kretanja cijena sirovina na svjetskom tržištu; Zapadni Balkan i straterška opredeljenja u razvoju realnog sektora; Pitanja razvoja Turizma kao generator razvoja i rasta privrede Republike Srpske i pitanja ulaska u Evropsku uniju.
Cilj „Jahorina Ekonomskog foruma 2016“ bio je da se  kroz panel-diskusije, neformalne i formalne susrete sa učesnicima iz Srpske, BiH, zemalja regiona, jugoistočne i zapadne Evrope, Rusije i Kine dođe do zaključaka i smjernica u vezi sa prijetnjama, slabostima, mogućnostima, potencijalima i kapacitetima za jačanje ekonomske saradnje, kao i preporuka u vezi sa unapređenjem ekonomije u Republici Srpskoj.

nova

nova 1