U skladu sa planom terenskih posjeta gradova i opština, dana 16.05.2019. godine smo posjetili grad Trebinje radi održavanja prezentacije Garantnog fonda.

Gospodin Radenko Drašković koji se nalazi na čelu opštinskog odjeljenja za privredu je organizovao skup i pozvao privrednike i predstavnike banaka sa ovog područja kako bi se bliže upoznali sa radom Fonda. Pozivu se odazvalo 30ak učesnika, uključujući preduzetnike, te predstavnike banaka i malih i srednjih preduzeća. Nakon održane prezentacije, pokrenuta je diskusija gdje su učesnici mogli da postavljaju pitanja i iskažu teškoće sa kojim se suočavaju prilikom dobijanja kreditnih sredstava.

Gospodin Drašković je naveo da su svjesni ograničenja sa kojim se preduzetnici i male firme suočavaju i da trenutno razmatraju načine podrške preduzetništvu s tim u vezi zajedno smo došli na ideju da se u saradnji sa Garantnim fondom i zainteresovanim bankama formira jedinstven proizvod koji bi pomogao trebinjskim preduzetnicima.