У Новом Граду је 28. априла 2016. године одржан консултативни састанак представника Гарантног фонда Републике Српске , замјеник начелника Општине Нови Град госп. Зоран Старчевић и представници Одјељења за привреду Општине на којем су дефинисане редовне активности за реализацију одредби Протокола о сарадњи који је потписан 17.03.2016.године. На састанку су договорени принципи израде Активног плана на реализацији активности из потписаног Протокола, као и могући облици сарадње са пословним субјектима који су носиоци развоја на подручју ове Општине.

Такође, представници Гарантног фонда Републике Српске су детаљније упознали учеснике састанка о могућностима које пружа Гарантни фонд РС и основним принципима функционисања.

nova