U Novom Gradu je 28. aprila 2016. godine održan konsultativni sastanak predstavnika Garantnog fonda Republike Srpske , zamjenik načelnika Opštine Novi Grad gosp. Zoran Starčević i predstavnici Odjeljenja za privredu Opštine na kojem su definisane redovne aktivnosti za realizaciju odredbi Protokola o saradnji koji je potpisan 17.03.2016.godine. Na sastanku su dogovoreni principi izrade Aktivnog plana na realizaciji aktivnosti iz potpisanog Protokola, kao i mogući oblici saradnje sa poslovnim subjektima koji su nosioci razvoja na području ove Opštine.

Takođe, predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske su detaljnije upoznali učesnike sastanka o mogućnostima koje pruža Garantni fond RS i osnovnim principima funkcionisanja.

nova