На састанку одржаном дана 08.09.2016. године, Гарантни фонд и Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа су потписали Протокол о сарадњи. Протокол су потписали господин Радивоја Крчмар, директор Фонда и господин Маринко Ђукић, директор Републичке агенције за развој МСП.

img_0890

Протоколом је предвиђена континуирана сарадња Потписника и усклађивање активности које ће бити усмјерене на следећа питања:

– унапређење сарадње са органима локалне самоуправе и локалним развојним агенцијама, те ближа сарадња са међународним институцијама ради реализације пројеката за подршку малим и средњим предузећима као што су COSME, INNOVFIN, HORIZON 2020;

– подршка реализацији програма развоја предузетништва и малих и средњих предузећа, програма трансфера технологије, програма за предузетнике који улазе у пословне зоне, те унапређења технолошке и пословне инфраструктуре;

– подршка провођењу мјера за унапређење индустријске и пољопривредне производње, те подршка развоју кластера и разних облика туризма.

Потписивањем Протокола, обе стране су се обавезале да ће покретати заједничке иницијативе, размјењивати искуства и информација, те организовати радионице, семинаре и округле столове ради правовременог информисања предузетника и малих и средњих предузећа о актуелним пројектима, те о могућностима и предностима кориштења гаранција Гарантног фонда.