Dana 24.11.2015. godine u prostorijama Garantnog fonda RS a.d. Banja Luka održan je sastanak sa predstavnicima Makedonske banke za podršku i razvoj i Garantnog fonda RS.

Sastanku su prisustvovali
• Ispred Garantnog fonda RS:
Direktor Radivoja Krčmara sa saradnicima Nebojšom Arbutinom, Igorom Marčetićem i Vanjom Jakovljević.
• Ispred Makedonske banke za podršku i razvoj:
Direktor Dragan Martinovski sa saradnicima Aleksandrom Stanojkovskim i Tonijem Petroskim.
• Ispred Investiciono razvojne banke:
Ivan Vidović, izvršni direktor sektora za makroekonomske analize.

U diskusiji članova Garantnog fonda RS i Makedonske banke za podršku i razvoj razmjenjena su iskustva u dosadašnjem radu Garantnog fonda RS i sličnih institucija u Makedoniji.
Dogovoreno je da se u narednom periodu potpiše protokol između ovih institucija sa ciljem uspostavljanja međusobne saradnje, razmjene informacija i iskustava u funkcionisanju ovih institucija, te pokretanja zajedničkih aktivnosti i inicijativa na međunarodnom planu.