U okviru redovnih aktivnosti na praćenju provođenja  Protokola o saradnji predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske sastali su se sa predstavnicima Privrednog savjeta i predstavnicima lokalnih vlasti opštine Derventa.

Tokom sastanaka su razmatrani efekti dosadašnje saradnje, predstavljene nove mogućnosti podrške Fonda privrednicima ovih opština  te utvrđene smjernice za dalju saradnju.

Zajednička aktivnost u narednom periodu biće okupljanje privrednika ove opštine koji imaju potrebu za finansijskom podrškom banaka i Garantnog fonda Republike Srpske kako bi se poboljšala saradnja sa bankama i otklonile prepreke dolaska do potrebnih finansijskih sredstava potrebnih za dalji rast poslovnih aktivnosti.