U periodu 16.-17.04.2015. godine predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske g-din Saša Zubović i g-đa Dragana Puzić prisustvovali su Operativnom trening seminaru AECM-a pod nazivom: „Politike i procedure za sredstva obezbjeđenja“, koji se održavao u Mariboru, a u organizaciji AECM-a.2

Na OTS-u su razmijenjena iskustva članica AECM-a a vezano za sredstva obezbjeđenja po garancijama te se razgovaralo o načinima prevazilaženja problema vezanih za sredstva obezbjeđenja. Takođe su neke od članica predstavile neke inovacije koje uvode u ovoj oblasti kao na primjer da se kao  sredstva obezbjeđenja garancija uzimaju Prava intelektualne svojine i patenti.