Представници Гаранцијског фонда АП Војводине и Словенског фонда за развој предузетништва су дана 25.11.2016. године посјетили Гарантни фонд Републике Српске. Овај сусрет је организован на иницијативу Гарантног фонда РС ради размјене информација, искустава и позитивних пракси у пословању.

Испред Словенског фонда за развој предузетништва, састанку је присуствовала Маја Томанич Видович, директорица Фонда, док су представници Гаранцијског фонда Војводине били Ђорђе Раковић, директор, те Ненад Миљуш и Маријана Максимовић, помоћници директора.

Састанак је отворио господин Радивоја Крчмар, директор Гарантног фонда РС, при чему је изразио захвалност на посјети и изразио жељу да овакви сусрети постану устаљена пракса. Учесници састанка су представили свој начин пословања, као и производе који су дали позитивне резултате у претходном периоду. За Гарантне фондове Војводине и Републике Српске су нарочито значајне информације у вези са кориштењем средстава предприступних фондова Европске уније, која су у почетним годинама развоја знатно олакшала пословање Словенског фонда.

Сва три фонда су чланови Европске асоцијације гарантних институција (АЕЦМ) која окупља 41 гарантну институцију из Европе, као и неколико неевропских земаља. Учесници овог сусрета су се сложили да је потребно организовати семинаре АЕЦМ-а на нивоу региона, гдје чланови имају више заједничких тема и послују у сличним условима тржишта, а не на нивоу цијеле асоцијације као што је сада случај. Учесници скупа су се усагласили да ће ову иницијативу упутити АЕЦМ-у у што скорије вријеме.

Општи закључак овог сусрета је да постоји потреба за сталном комуникацијом и размјеном искустава како би се унаприједило пословање и остварили позитивни резултати у раду.