Dana 16.06.2016. godine u organizaciji Ođeljenja za privredu opštine Šamac održan je sastanak sa privrednicima i predstavnicima poslovnih banaka u području ove opštine.
Na sastanku su predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske prezentovali osnovne principe funkcionisanja Garantnog fonda Republike Srpske sa posebnim osvrtom na mogućnosti koje garantno-kreditne linije pružaju privrednicima u realizaciji poslovnih projekata.
Nakon prezentacije predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske odgovarali su na pitanja privrednika pri čemu su posebno pojašnjeni načini na koji se može doći do garancije, a s ciljem osiguranja nedostajućeg kolaterala, te je takođe ukazano na prednosti i mogućnosti koje pruža Protokol o saradnji sa opštinom Šamac.

nova slika