Дана 02.10.2015. године, на Економском факултету у Бањој Луци је по други пут одржана научно-стручна конференција „Иновације и предузетништво – покретачи развоја и запошљавања“ у организацији Економског факултета Бања Лука и Привредне коморе Републике Српске. Испред Гарантног фонда Републике Српске, конференцији су присуствовали Војислав Благојевић, Гордана Милашиновић и Радана Лукић.DSC05189

Конференција је имала међународни карактер, са учешћем предавача из Србије, Црне Горе, Хрватске, те Сједињених Америчких Држава. Домаћи учесници су били представници академске заједнице, привреде, владе и других релевантних организација и институција. Главне тематске цјелине конференције су: актуелна економско-технолошка кретања, привлачење страних инвестиција, припрема већих инвестиционих пројеката, ново радно законодавство, кориштење средстава ЕУ фондова, усклађивање образовања са потребама привреде, нови облици запошљавања и друго.

Генерални закључак конференције је да се научне институције, привредници и државни органи морају активирати и јачати међусобну сарадњу у сфери иновативног развоја и предузетништва, како би се убрзао привредни развој и отворила нова радна мјеста.