Predstavnice Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka su prisustvovale Info danu o EU programu „COSME“, koji je dana 30.06.2016. godine održan u Domu omladine u Banjaluci u organizaciji Gradske razvojna agencije Banja Luka, Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) i Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS.

Predstavnici pomenutih institucija su predstavili  mogućnosti koje EU program „COSME“ i Evropska mreža preduzetništva pružaju malim i srednjim preduzećima iz Republike Srpske. Događaju je prisustvovalo 40 predstavnika preduzeća i institucija. Vesna Mariković Vojvodić iz Gradske razvojne agencije je podsjetila da je događaj oganizovan u svjetlu potpisivanja sporazuma o pristupu Bosne i Hercegovine programu „COSME“. Obzirom na značajne mogućnosti koje program pruža preduzećima iz Republike Srpske, najavila je i realizaciju većeg broja sličnih informativnih dana u narednom periodu, u kojima će potencijalni korisnici moći da se upoznaju sa istim. Aktivnosti predviđene programom „COSME“ prezentovali su predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Darko Telić i Bogdan Vicanović.

IMG_0746

Pored opštih informacija o programu, prisutne su informisali o specifičnim ciljevima programa, procesu registracije i apliciranja na raspoložive pozive za projekte. Istaknuto je da je preko 60% od 2,3 milijardi evra kojima program raspolaže, namijenjeno prevazilaženju problema sa pristupom finansijama za mala i srednja preduzeća (MSP), i to kroz instrumente za kreditne garancije i vlasnički kapital, koji će biti realizovani posredstvom finansijskih insitucija, te dodatno 21,5 % za pristup tržištima.Telić je rekao da program osim MSP, pažnju dodatno posvećuje i specifičim kategorijama preduzetnika, poput žena, mladih, manjina, zanatlija, mikro preduzeća i samostalnih profesionalaca, te da podržava i razvoj turizama i ekološko poslovanje. Potencijalni aplikanti trebaju da vode računa da se od učesnika očekuje da imaju odgovarajući organizacioni, upravljački i finansijski kapacitet kao i obezbijeđen dio sredstava za realizaciju projekta, naveo je Vicanović.

Obzirom da program „COSME“ podržava MSP i kroz aktivnosti poboljšanja pristupa tržištima unutar Evropske unije i globalno, Bojan Ćudić iz Republičke razvojne agencije za mala i srednja preduzeća, je predstavio rad Evropske mreže preduzetništva, kao mehanizam programa kojim se to postiže. Osim predstavljanja alata mreže za uspostavljanje posovne saradnje sa preduzećima iz inostranstva i savjetodavnih usluga za jačanje inovacionih i izvoznih kapaciteta naših preduzeća, Ćudić je predstavio i uspješne primjere preduzeća iz Republike Srpske koji su već ostvarili dobre rezultate zahvaljujući uslugama Evropske mreže preduzetništva iz Republike Srpske.