Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа у оквиру пројекта ACCELERATOR организовала је 15. фебруара 2019. године форум на тему „Изазови и могућности за развој тржишта ризичног капитала у Републици Српској“. Форум је организован уз подршку Европске мреже предузетништва Републике Српске.

Циљ организовања форума је идентификација могућности за унапређење механизама финансијске подршке за почетнике у пословању и имплементацију акцелератор програма у Републици Српској, са посебним освртом на подршку кроз фондове ризичног капитала, као и добијање што квалитетнијих препорука и смјерница за припрему и израду стратешког документа за развој овог вида подршке почетницима у пословању у Дунавској регији.

Трећи форум је окупио тридесетак учесника, представника најзначајнијих актера и организација које дјелују у оквиру предузетничког екосистема у Републици Српској, међу којима су били и представници Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука.

Закључено је, између осталог, да је нормативни и институционални оквир, који је у Републици Српској изграђен у протеклом периоду, адекватан за садашњи степен развоја предузетничког екосистема, да је за развој тржишта ризичног капитала потребно искористити значајне могућности које се нуде првенствено кроз већу регионалну присутност европских и других инвестиционих фондова, те да је тржиште капитала неопходно развијати истовремено на страни понуде и тражње, развијати свијест предузетника о могућностима које нуди тржиште ризичног капитала и омогућити умрежавање са регионалним иницијативама.

На претходна два форума разговарано је о понуди и тражњи за услугама акцелератор програма и подршци развоју акцелератор програма у Републици Српској. Учесници форума закључили су да је неопходно креирати механизме подршке за развој предузетничког екосистема, јачати координацију и системски приступ, омогућити бољу информисаност о искуствима и добрим праксама из окружења, умрежавање, учешће на међународним програмима подршке, ширење мреже пословних инкубатора, промоцију предузетничке културе.

Форуми су организовани у оквиру пројекта „Развој акцелератора за обезбјеђење бољег приступа финансирању за иновативна МСП“ – ACCELERATOR и посљедњи је догађај  организован у оквиру ове пројектне активности.

Пројекат ACCELERATOR  суфинансира Европска унија из средстава ERFD IPA  фондова у оквиру Дунавског транснационалног програма и сврха му је олакшавање приступа средствима за финансирање иновација кроз побољшавање институционалних услова и везаних инструмената подршке.