Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u okviru projekta ACCELERATOR organizovala je 15. februara 2019. godine forum na temu „Izazovi i mogućnosti za razvoj tržišta rizičnog kapitala u Republici Srpskoj“. Forum je organizovan uz podršku Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske.

Cilj organizovanja foruma je identifikacija mogućnosti za unapređenje mehanizama finansijske podrške za početnike u poslovanju i implementaciju akcelerator programa u Republici Srpskoj, sa posebnim osvrtom na podršku kroz fondove rizičnog kapitala, kao i dobijanje što kvalitetnijih preporuka i smjernica za pripremu i izradu strateškog dokumenta za razvoj ovog vida podrške početnicima u poslovanju u Dunavskoj regiji.

Treći forum je okupio tridesetak učesnika, predstavnika najznačajnijih aktera i organizacija koje djeluju u okviru preduzetničkog ekosistema u Republici Srpskoj, među kojima su bili i predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka.

Zaključeno je, između ostalog, da je normativni i institucionalni okvir, koji je u Republici Srpskoj izgrađen u proteklom periodu, adekvatan za sadašnji stepen razvoja preduzetničkog ekosistema, da je za razvoj tržišta rizičnog kapitala potrebno iskoristiti značajne mogućnosti koje se nude prvenstveno kroz veću regionalnu prisutnost evropskih i drugih investicionih fondova, te da je tržište kapitala neophodno razvijati istovremeno na strani ponude i tražnje, razvijati svijest preduzetnika o mogućnostima koje nudi tržište rizičnog kapitala i omogućiti umrežavanje sa regionalnim inicijativama.

Na prethodna dva foruma razgovarano je o ponudi i tražnji za uslugama akcelerator programa i podršci razvoju akcelerator programa u Republici Srpskoj. Učesnici foruma zaključili su da je neophodno kreirati mehanizme podrške za razvoj preduzetničkog ekosistema, jačati koordinaciju i sistemski pristup, omogućiti bolju informisanost o iskustvima i dobrim praksama iz okruženja, umrežavanje, učešće na međunarodnim programima podrške, širenje mreže poslovnih inkubatora, promociju preduzetničke kulture.

Forumi su organizovani u okviru projekta „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“ – ACCELERATOR i posljednji je događaj  organizovan u okviru ove projektne aktivnosti.

Projekat ACCELERATOR  sufinansira Evropska unija iz sredstava ERFD IPA  fondova u okviru Dunavskog transnacionalnog programa i svrha mu je olakšavanje pristupa sredstvima za finansiranje inovacija kroz poboljšavanje institucionalnih uslova i vezanih instrumenata podrške.