Дана 28.04.2015. године, закључен је Протокол о сарадњи између Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства и Гарантног фонда Републике Српске. Протокол су потписали господин Стево Мирјанић, Министар пољопривреде и господин Радивоја Крчмар, Директор Гарантног фонда на састанку одржаном у кабинету Министра.

Потписници Протокола су се обавезали на развијање међусобне сарадње и усклађивање активности у циљу пружања заједничке подршке пољопривредним произвођачима у Републици Српској.

Протоколом су предвиђене активности на унапређењу модела финансирања аграрног сектора и подршке истом кроз гаранције по гарантно-кредитним линијама Фонда, подршка увођењу нових производних технологија у овај сектор, те подршка повећању степена финализације домаћих пољопривредних производа.