Dana 28.04.2015. godine, zaključen je Protokol o saradnji između Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Garantnog fonda Republike Srpske. Protokol su potpisali gospodin Stevo Mirjanić, Ministar poljoprivrede i gospodin Radivoja Krčmar, Direktor Garantnog fonda na sastanku održanom u kabinetu Ministra.

Potpisnici Protokola su se obavezali na razvijanje međusobne saradnje i usklađivanje aktivnosti u cilju pružanja zajedničke podrške poljoprivrednim proizvođačima u Republici Srpskoj.

Protokolom su predviđene aktivnosti na unapređenju modela finansiranja agrarnog sektora i podrške istom kroz garancije po garantno-kreditnim linijama Fonda, podrška uvođenju novih proizvodnih tehnologija u ovaj sektor, te podrška povećanju stepena finalizacije domaćih poljoprivrednih proizvoda.