Начелник општине Дринић, Милан Грбић и директор Гарантног фонда РС, Радивоја Крчмар потписали су дана 05.04.2017. године Протокол о сарадњи којим су дефинисана подручја међусобне сарадње на реализацији активности потписника споразума.

Потписници су се обавезали да ће развијати међусобну сарадњу с циљем унапређивања и координације активности које се односе на:

  • подршку провођењу мјера за унапређење индустријске, пољопривредне и сточарске производње
  • подршку развоју транзитног, еко, ловног, сеоског и осталих облика туризма на подручју Општине
  • подршку развоју кластера, те подршку пројектима за предузетнике који улазе у пословну зону Општине
  • подршку програмима развоја малих и средњих предузећа, те стратешким пројектима развоја Општине
  • подршку почетним пословним активностима привредних субјеката.

Поред наведеног, Протоколом је предвиђена координација активности у правцу реализације пројеката за повећање енергетске ефикасности, заштиту животне средине, те унапређење модела финансирања привредних друштава, предузетника и пољопривредних газдинстава на подручју Општине кориштењем средстава ИРБ-а, фонда Партнер, те средстава расположивих у оквиру ИФАД пројекта.

Обе стране су се усагласиле да ће континуирано размјењивати информације, организовати заједничке догађаје и покретати иницијативе ради што ефикаснијег остварења претходно дефинисаних циљева.