Načelnik opštine Drinić, Milan Grbić i direktor Garantnog fonda RS, Radivoja Krčmar potpisali su dana 05.04.2017. godine Protokol o saradnji kojim su definisana područja međusobne saradnje na realizaciji aktivnosti potpisnika sporazuma.

Potpisnici su se obavezali da će razvijati međusobnu saradnju s ciljem unapređivanja i koordinacije aktivnosti koje se odnose na:

  • podršku provođenju mjera za unapređenje industrijske, poljoprivredne i stočarske proizvodnje
  • podršku razvoju tranzitnog, eko, lovnog, seoskog i ostalih oblika turizma na području Opštine
  • podršku razvoju klastera, te podršku projektima za preduzetnike koji ulaze u poslovnu zonu Opštine
  • podršku programima razvoja malih i srednjih preduzeća, te strateškim projektima razvoja Opštine
  • podršku početnim poslovnim aktivnostima privrednih subjekata.

Pored navedenog, Protokolom je predviđena koordinacija aktivnosti u pravcu realizacije projekata za povećanje energetske efikasnosti, zaštitu životne sredine, te unapređenje modela finansiranja privrednih društava, preduzetnika i poljoprivrednih gazdinstava na području Opštine korištenjem sredstava IRB-a, fonda Partner, te sredstava raspoloživih u okviru IFAD projekta.

Obe strane su se usaglasile da će kontinuirano razmjenjivati informacije, organizovati zajedničke događaje i pokretati inicijative radi što efikasnijeg ostvarenja prethodno definisanih ciljeva.