Добар воћар је организација групе агронома који раде на унапређењу, професионализацији и популаризацији воћарства, те пружању консалтинг услуга у овој области. Организација је у марту 2012. године покренула и интернет портал www.dobarvocar.com који је замишљен као регионални информативни сервис за узгајиваче воћа, агрономе и друге људе и организације укључене у воћарски сектор.

Текст о Гарантном фонду објављен на интернет страници организације „Добар воћар“ можете погледати овдје.