Dobar voćar je organizacija grupe agronoma koji rade na unapređenju, profesionalizaciji i popularizaciji voćarstva, te pružanju konsalting usluga u ovoj oblasti. Organizacija je u martu 2012. godine pokrenula i internet portal www.dobarvocar.com koji je zamišljen kao regionalni informativni servis za uzgajivače voća, agronome i druge ljude i organizacije uključene u voćarski sektor.

Tekst o Garantnom fondu objavljen na internet stranici organizacije „Dobar voćar“ možete pogledati ovdje.