Гарантна линија за почетне пословне активности у области говедарства, овчарства, козарства, свињарства, перадарства и рибарства

Пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица која започињу пословну активност у области говедарства, овчарства, козарства, свињарства, перадарства и рибарства

Услови

 

  • корисници – пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица која започињу пословну активност у области говедарства, овчарства, козарства, свињарства, перадарства и рибарства
  • намјена – набавка основних и обртних средстава
  • рок важења гаранције – до 10 година
  • трошкови обраде захтјева – до 0,5 % од одобреног износа кредита
  • потребна документација уз захтјев за гаранцију – прихвата се у цјелости документација која је прописана процедурама финансијског посредника, уз задржавање права да Гарантни фонд Републике Српске тражи додатне документе од клијента уколико буде сматрао да је то неопходно
  • износ гаранције – до максимално 75.000,00 КМ

 

Проценат гарантованог износа кредита

максимална излазна каматна стопа % гарантованог износа кредита
до 6,99 40,00 – 50,00
7,00 –  7,29 35,00 – 39,99
7,30 – 7,49 30,00 – 34,99
7,50 – 7,69 25,00 –  29,99
7,70 – 7,89 20,00 – 24,99
7,90 – 8,19 15,00 – 19,99
8,20 и више до 14,99

Стопа премије за ризик

% гарантованог износа кредита стопа премије за ризик
40,00 – 50,00 1,90
35,00 – 39,99 1,80
30,00 – 34,99 1,70
25,00 –  29,99 1,60
20,00 – 24,99 1,50
15,00 – 19,99 1,40
до 14,99 1,30

Инструменти обезбјеђења

  • личне мјенице
  • инструменти обезбјеђења које узима финансијски посредник

Задовољни клијенти

Укупан број гаранција

Укупан износ гаранција

Контакт особе:

Игор Тодоровић

Радана Гладовић