Garantna linija za početne poslovne aktivnosti u oblasti govedarstva, ovčarstva, kozarstva, svinjarstva, peradarstva i ribarstva

Poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici i pravna lica koja započinju poslovnu aktivnost u oblasti govedarstva, ovčarstva, kozarstva, svinjarstva, peradarstva i ribarstva

Uslovi

 

  • korisnici – poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici i pravna lica koja započinju poslovnu aktivnost u oblasti govedarstva, ovčarstva, kozarstva, svinjarstva, peradarstva i ribarstva
  • namjena – nabavka osnovnih i obrtnih sredstava
  • rok važenja garancije – do 10 godina
  • troškovi obrade zahtjeva – do 0,5 % od odobrenog iznosa kredita
  • potrebna dokumentacija uz zahtjev za garanciju – prihvata se u cjelosti dokumentacija koja je propisana procedurama finansijskog posrednika, uz zadržavanje prava da Garantni fond Republike Srpske traži dodatne dokumente od klijenta ukoliko bude smatrao da je to neophodno
  • iznos garancije – do maksimalno 75.000,00 KM

 

Procenat garantovanog iznosa kredita

maksimalna izlazna kamatna stopa % garantovanog iznosa kredita
do 6,99 40,00 – 50,00
7,00 –  7,29 35,00 – 39,99
7,30 – 7,49 30,00 – 34,99
7,50 – 7,69 25,00 –  29,99
7,70 – 7,89 20,00 – 24,99
7,90 – 8,19 15,00 – 19,99
8,20 i više do 14,99

Stopa premije za rizik

% garantovanog iznosa kredita stopa premije za rizik
40,00 – 50,00 1,90
35,00 – 39,99 1,80
30,00 – 34,99 1,70
25,00 –  29,99 1,60
20,00 – 24,99 1,50
15,00 – 19,99 1,40
do 14,99 1,30

Instrumenti obezbjeđenja

  • lične mjenice
  • instrumenti obezbjeđenja koje uzima finansijski posrednik

Zadovoljni klijenti

Ukupan broj garancija

Ukupan iznos garancija

Kontakt osobe: