Гарантна линија за реализацију Пројекта руралног развоја (ИФАД пројекат)

Пољопривредни произвођачи, мала и средња предузећа, занатске и трговинске радње, задруге и удружења која имају кооперантски однос са пољопривредним произвођачима са листе заинтересованих корисника коју води Јединица за координацију пољопривредних пројеката

Услови

  • корисници – пољопривредни произвођачи, мала и средња предузећа, занатске и трговинске радње, задруге и удружења која имају кооперантски однос са пољопривредним произвођачима са листе заинтересованих корисника коју води Јединица за координацију пољопривредних пројеката
  • намјена – набавка основних и обртних средстава
  • рок важења гаранције – до 6 година
  • трошкови обраде захтјева – нема обрачуна и наплате трошкова обраде
  • потребна документација уз захтјев за гаранцију – прихвата се у цјелости документација која је прописана процедурама финансијског посредника, уз задржавање права да Гарантни фонд Републике Српске тражи додатне документе од клијента уколико буде сматрао да је то неопходно
  • износ гаранције – максимално  50.000,00 КМ за пољопривредне произвођаче
  • максимално 80.000,00 КМ за мала и средња предузећа, занатске и трговинске радње, задруге и удружења

 

Проценат гарантованог износа кредита

максимална излазна каматна стопа % гарантованог износа кредита
до 6,99 40,00 – 50,00
7,00 –  7,29 35,00 – 39,99
7,30 – 7,49 30,00 – 34,99
7,50 – 7,69 25,00 –  29,99
7,70 – 7,89 20,00 – 24,99
7,90 – 8,19 15,00 – 19,99
8,20 и више до 14,99

 

 

Стопа премије за ризик

% гарантованог износа кредита стопа премије за пољопривредне произвођаче стопа премије за мала и средња предузећа, занатске и трговинске радње, задруге и удружења
40,00 – 50,00 1,00 1,40
35,00 – 39,99 0,95 1,35
30,00 – 34,99 0,90 1,30
25,00 –  29,99 0,85 1,25
20,00 – 24,99 0,80 1,20
15,00 – 19,99 0,75 1,15
до 14,99 0,70 1,10

Инструменти обезбјеђења

  • личне мјенице
  • инструменти обезбјеђења које узима финансијски посредник

Задовољни клијенти

Укупан број гаранција

Укупан износ гаранција

Контакт особе:

Игор Тодоровић

Радана Гладовић