Garantna linija za realizaciju Projekta ruralnog razvoja (IFAD projekat)

Poljoprivredni proizvođači, mala i srednja preduzeća, zanatske i trgovinske radnje, zadruge i udruženja koja imaju kooperantski odnos sa poljoprivrednim proizvođačima sa liste zainteresovanih korisnika koju vodi Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata

Uslovi

  • korisnici – poljoprivredni proizvođači, mala i srednja preduzeća, zanatske i trgovinske radnje, zadruge i udruženja koja imaju kooperantski odnos sa poljoprivrednim proizvođačima sa liste zainteresovanih korisnika koju vodi Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata
  • namjena – nabavka osnovnih i obrtnih sredstava
  • rok važenja garancije – do 6 godina
  • troškovi obrade zahtjeva – nema obračuna i naplate troškova obrade
  • potrebna dokumentacija uz zahtjev za garanciju – prihvata se u cjelosti dokumentacija koja je propisana procedurama finansijskog posrednika, uz zadržavanje prava da Garantni fond Republike Srpske traži dodatne dokumente od klijenta ukoliko bude smatrao da je to neophodno
  • iznos garancije – maksimalno  50.000,00 KM za poljoprivredne proizvođače
  • maksimalno 80.000,00 KM za mala i srednja preduzeća, zanatske i trgovinske radnje, zadruge i udruženja

 

Procenat garantovanog iznosa kredita

maksimalna izlazna kamatna stopa % garantovanog iznosa kredita
do 6,99 40,00 – 50,00
7,00 –  7,29 35,00 – 39,99
7,30 – 7,49 30,00 – 34,99
7,50 – 7,69 25,00 –  29,99
7,70 – 7,89 20,00 – 24,99
7,90 – 8,19 15,00 – 19,99
8,20 i više do 14,99

 

 

Stopa premije za rizik

% garantovanog iznosa kredita stopa premije za poljoprivredne proizvođače stopa premije za mala i srednja preduzeća, zanatske i trgovinske radnje, zadruge i udruženja
40,00 – 50,00 1,00 1,40
35,00 – 39,99 0,95 1,35
30,00 – 34,99 0,90 1,30
25,00 –  29,99 0,85 1,25
20,00 – 24,99 0,80 1,20
15,00 – 19,99 0,75 1,15
do 14,99 0,70 1,10

Instrumenti obezbjeđenja

  • lične mjenice
  • instrumenti obezbjeđenja koje uzima finansijski posrednik

Zadovoljni klijenti

Ukupan broj garancija

Ukupan iznos garancija

Kontakt osobe: