Područna privredna komora Bijeljina je na zvaničnoj internet stranici objavila vijest o održavanju okruglog stola na temu „Podrška razvoju poljoprivrede i turizma na području koje pokriva Područna privredna komora Bijeljina“ koji je organizovala 29.03.2016. godine u saradnji sa Garantnim fondom Republike Srpske. Istaknuto je da Garantni fond nastoji da olakša pristup finansijskom kapitalu preduzetnicima i privrednim društvima u Republici Srpskoj, te da je upravo oblast poljoprivrede primarni fokus Fonda.

Takođe je navedeno da banke imaju vrlo visoke zahtjeve po pitanju kolaterala, te da se ovaj problem mora sistemski riješiti kako bi naša privreda bila konkurentnija na međunarodnom tržištu. Opšti zaključak je da je potrebno organizovati još jedan okrugli sto u organizaciji Garantnog fonda, PPK Bijeljina i grada Bijeljina kako bi se što veći broj preduzetnika i privrednih društava upoznao sa mogućnostima finansiranja u oblasti turizma i poljoprivrede, te načinima dobijanja garancije Garantnog fonda.

Punu vijest koja je objavljena na internet stranici Područne privredne komore Bijeljina možete pogledati ovdje.