Приједлогом измјена и допуна Правилника о одобравању гаранција по гарантним линијама омогућава се усклађивање активности Гарантног фонда РС на издавању гаранција са измјењеним условима пласмана средстава Инвестиционо – развојне банке Републике Српске према финансијским посредницима.

Увођењем стимулативне стопе премије за ризик на гаранције Гарантног фонда РС за кредите које финансијски посредници пласирају за увођење нових технологија из средстава Инвестиционо – развојне банке Републике Српске у складу са Правилима о измјенама Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима Инвестиционо – развојне банке Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 109/19) Гарантни фонд РС постаје активни судионик у реализацији стратешких опредјељења Владе Републике Српске на побољшању пословног амбијента у Републици Српској и јачања конкурентне способности пословних субјеката, кроз увођење нових технологија у пословање.

У случају да финансијски посредник користи средства Инвестиционо – развојне банке Републике Српске за своје  кредите подржане гаранцијама Гарантног фонда РС, утврђује се јединствена стопа премије од 1,6 % на гарантовани износ кредита, без обзира на врсту гарантне линије, излазну каматну стопу финансијског посредника за сваки појединачни кредит и постотак гарантованог износа кредита.

Изузетно, ако финансијски посредник користи средства Инвестиционо – развојне банке Републике Српске у складу са одредбама члана 1. став 1. и став 2. Правила о измјенама Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима Инвестиционо – развојне банке РС („Службени гласник Републике Српске“, број: 109/19) за своје  кредите подржане гаранцијама Гарантног фонда РС, а за намјене које се односе на набавку основних средстава – увођење нових технологија,  утврђује се јединствена стопа премије за ризик од 0,2% на гарантовани износ кредита, без обзира на врсту гарантне линије, излазну каматну стопу финансијског посредника за сваки појединачни кредит и постотак гарантованог износа  кредита.“

Измјене и допуне Правилника о одобравању гаранција по гарантним линијама ступиле су  на снагу након усвајања од стране Скупштине акционара Гарантног фонда Републике Српске  тј. Владе Републике Српске и објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске број 15“.