Дана 28.05.2021. године, представници Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука су у пословници Инвестиционо – развојне банке Републике Српске у Приједору били на располагању свим заинтересованим правним и физичким лицима која би користила кредитне линије Инвестиционо – развојне банке Републике Српске и осталих пословних банака и микрокредитних организација са сједиштем у Републици Српској. У непосредним контактима са потенцијалним корисницима гаранција, заинтересованима су дате информације о начину рада те о могућностима кориштења производа Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука као инструмента обезбјеђења кредита тј. лакшег приступа финансијским средствима финансијских посредника који имају потписан Оквирни споразум о пословно – техничкој сарадњи са Гарантним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука. Заинтересовани налогодавци гаранција/корисници кредита као и представници финансијских организација су добили свеобухватну информацију о Гарантном програму Владе Републике Српске као  подршке привреди  за ублажавање последица пандемије болести „COVID–19“ изазване вирусом „Sars–CoV–2“. Од присутних представника финансијских организација смо добили увјеравања да ће са већим активизмом приступити пласману  финансијских средстава у складу са Гарантним програмом Владе Републике Српске, као и пласману финансијских средстава подржаних гаранцијама из основне дјелатности Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука.