Dana 28.05.2021. godine, predstavnici Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka su u poslovnici Investiciono – razvojne banke Republike Srpske u Prijedoru bili na raspolaganju svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja bi koristila kreditne linije Investiciono – razvojne banke Republike Srpske i ostalih poslovnih banaka i mikrokreditnih organizacija sa sjedištem u Republici Srpskoj. U neposrednim kontaktima sa potencijalnim korisnicima garancija, zainteresovanima su date informacije o načinu rada te o mogućnostima korištenja proizvoda Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka kao instrumenta obezbjeđenja kredita tj. lakšeg pristupa finansijskim sredstvima finansijskih posrednika koji imaju potpisan Okvirni sporazum o poslovno – tehničkoj saradnji sa Garantnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka. Zainteresovani nalogodavci garancija/korisnici kredita kao i predstavnici finansijskih organizacija su dobili sveobuhvatnu informaciju o Garantnom programu Vlade Republike Srpske kao  podrške privredi  za ublažavanje posledica pandemije bolesti „COVID–19“ izazvane virusom „Sars–CoV–2“. Od prisutnih predstavnika finansijskih organizacija smo dobili uvjeravanja da će sa većim aktivizmom pristupiti plasmanu  finansijskih sredstava u skladu sa Garantnim programom Vlade Republike Srpske, kao i plasmanu finansijskih sredstava podržanih garancijama iz osnovne djelatnosti Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka.