Dnevne novine Glas Srpske su prenijele vijest o održavanju 113. sjednice Vlade Republike Srpske na kojoj su usvojeni Plan poslovanja Garantnog fonda Republike Srpske  za tekuću godinu i Trogodišnji plan poslovanja za period od 2017. do 2019. godine.

Navedeno je da tokom 2017. godine Fond planira izdati 272 garancije u ukupnom iznosu od 12,2 miliona KM, od čega je 6.700.000 KM predviđeno za izdavanje garancija po garantno-kreditnim linijama, a preostali iznos za garancije po novim garantnim linijama.

Punu vijest možete pročitati putem sledećeg linka.