У просторијама Гарантног фонда РС одржан је други радни састанак представника Агенције за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ и представника Гарантног фонда РС на којем су донесени закључци и потенцијални модели сарадње, потписана је заједничка иницијатива упућена Граду Приједору а све у циљу креирања квалитетног крајњег производа и подршке за привредне субјекте са подручја Града Приједора.

Свједоци смо отежаних услова пословања привредника у цијелој РС, па тако и на подручју Града Приједора, што ће имати за посљедицу нарушене економске показатеље, односно кредитни бонитет.

Имајући у виду чињеницу да је Град Приједор оснивач Фондације за развој Приједора, као правног лица а да је мисија Гарантног фонда РС да издавањем гаранција олакша приступ финансијским средствима привредним субјектима, удруживањем ова два инструмента може се постићи изврстан ефекат према крајњим корисницима чиме ће се доказати да је сарадња различитих институционалних нивоа могућа.

Иницијативу су потписали Александар Дрљача – в.д. Директор Агенције за економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“ и Радивоја Крчмар – Директор Гарантног фонда РС.