U prostorijama Garantnog fonda RS održan je drugi radni sastanak predstavnika Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ i predstavnika Garantnog fonda RS na kojem su doneseni zaključci i potencijalni modeli saradnje, potpisana je zajednička inicijativa upućena Gradu Prijedoru a sve u cilju kreiranja kvalitetnog krajnjeg proizvoda i podrške za privredne subjekte sa područja Grada Prijedora.

Svjedoci smo otežanih uslova poslovanja privrednika u cijeloj RS, pa tako i na području Grada Prijedora, što će imati za posljedicu narušene ekonomske pokazatelje, odnosno kreditni bonitet.

Imajući u vidu činjenicu da je Grad Prijedor osnivač Fondacije za razvoj Prijedora, kao pravnog lica a da je misija Garantnog fonda RS da izdavanjem garancija olakša pristup finansijskim sredstvima privrednim subjektima, udruživanjem ova dva instrumenta može se postići izvrstan efekat prema krajnjim korisnicima čime će se dokazati da je saradnja različitih institucionalnih nivoa moguća.

Inicijativu su potpisali Aleksandar Drljača – v.d. Direktor Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ i Radivoja Krčmar – Direktor Garantnog fonda RS.