Министарство финансија Републике Српске предложило је одлуку о измјенама правног оквира Гарантног програма РС након извшене анализе досадашње реализације и постигнутих ефеката, а с циљем боље искориштености кредитног потенцијала и већег обухвата циљне групе клијената.


Предложене измјене односиле би се на повећање рока отплате са четири на седам година. Максималан износ за микро предузећа овим измјенама био би повећан са 30.000 КМ на 50.000 КМ, за мала предузећа на 200.000 КМ, а за средња предузећа на 400.000 КМ. Посредством Гарантног фонда, Република Српска ће и даље гарантовати тим предузећима за 70 одсто сваког појединачног кредита, не само за обртни капитал, већ и за технолошко унапређење,како би био олакшан наставак пословања у условима пандемије.
Гарантни програм, као дио укупних мјера Владе РС и Министарства финансија, доприноси опоравку привреде од економских посљедица пандемије. Најосјетљивија су микро, мала и средња предузећа која имају проблеме са колатералом и тешко долазе до банака. Због тога су у дијалогу са банкама и микрокредитним организацијама укљученим у програм, као и са привредним субјектима потенцијалним корисницима кредита, идентификована питања која су се у пракси показала као ограничења за бољу искориштеност Гарантног програма.
Једна од предложених измјена је брисање предуслова позититивног пословања привредних субјеката са 31.12.2019.године. Истовремено, задржан је услов уредне отплате кредитних обавеза на датум 16.3.2020. (тражилац кредита и даље не може бити субјект чији је кредит на поменути датум био у статусу неизмирења обавеза).
Предложеним измјенама дозвољено је рефинансирање постојећих кредита, само под условима: да се обавезе по тим креитима уредно измирују, да се новим кредитом из Гарантног програма добијају повољнији услови за клијента те да је потреба рефинансирања узрокована утицајем пандемије.


Гарантни програм реализује се посредством девет банака и двије микрокредитне организације. До сада су одобрене гаранције за 35 кредита, а у обради је још 27 захтјева. Предложено је да се рок за реализацију Гарантног програма, који је требало да буде окончан до краја 2020. године, продужи и у наредној години.