На основу члана 7. тачка г) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04, 78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), те члана 34. тачка 4. и члана 75. Статута Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, Одлуке Скупштине акционара Гарантног фонда Републике Српске о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Гарантног фонда Републике Српске, број: 04/1- 012-2-1499/17 од 15. јуна 2017. године, те Одлуке Скупштине акционара о утврђивања услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Гарантног фонда Републике Српске, број: 04/1-012-2-1500/17 од 15. јуна 2017. године (“Службени гласник Републике Српске”, број: 62/17), расписује се

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање чланова Одбора за ревизијуГарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука

Јавни конкурс за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука