Привредници у Српској и Брчко дистрикту ће у наредних неколико година моћи подићи кредите у укупном износу од око 250 милиона КМ, а отплату тих кредитних задужења ћемо ми гарантовати, каже Радивоја Крчмар, директор Гарантног фонда Републике Српске.

Уз учешће Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и буџета Републике Српске, Фонду је недавно обезбијеђено додатних 50 милиона КМ, а Крчмар истиче да се тај износ неће мијешати са капиталом од 30 милиона КМ, којима Фонд располаже.

„Са додатно обезбијеђених 50 милиона марака, у плану је да банке дају кредите у укупном износу од 250 милиона марака у наредних неколико година“, навео је Крчмар у интервјуу за „Независне новине“.

НН: У чему се данас огледа значај рада Гарантног фонда РС?

КРЧМАР: За почетак да нагласим да је Народна скупштина РС, односно Република Српска, оснивач Фонда, а да Влада РС обавља функцију Скупштине Фонда. Ми смо акционарско друштво, а капитал Фонда износи 30 милиона КМ. Та средства су на нашим рачунима. Наша функција је да формирамо гаранције малим, средњим и великим предузећима, људима у бизнису, и тако даље, у циљу лакшег прибављања финансијских средстава када иду у инвестиције. Ту смо притом и да пратимо регионални развој, да га подржавамо. Ми смо нека врста државног жиранта за фирме, односно дијелимо ризик са банкама, како би оне слободно пласирале своја средства људима који су у бизнису. Није наша мисија нити обавеза да остварујемо велики профит, ми треба да очувамо основни капитал. Нама је циљ да се што више новца убризга у пословну заједницу. Зато је Гарантни фонд РС и основан.

НН: Можда сада, више него икад у скоријој прошлости, ситуација која је изазвана новим вирусом корона отежала је пословање предузећима. Могу ли фирме да рачунају на вашу помоћ?

КРЧМАР: Могу да рачунају. С тим у вези, прије неколико седмица верификована је и одлука која се односи на допуну Закона о Гарантном фонду. По једном од чланова тог закона, имамо право да, у складу с уговорима са локалним заједницама које имају своје гарантне фондове, ставимо им на располагање своје капацитете и управљамо средствима. Ми тај новац не узимамо, али ћемо на располагању имати већи обим средстава.

НН: Уз учешће Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и буџета Републике Српске, обезбијеђено вам је недавно и додатних 50 милиона КМ. У коју сврху ће та средства бити кориштена?

КРЧМАР: Да, Влада Републике Српске нас је задужила да управљамо с тих 50 милиона КМ и лијепа је прича што је ЕБРД ушао у то са 25 милиона КМ. У питању ће бити самосталан рачун, тако да се та средства неће мијешати са нашим капиталом. На тај начин обезбиједићемо већу могућност за гаранције кредита. Ми с оних 30 милиона КМ, који су нам на располагању, можемо издати гаранције у укупном износу од 90 милиона КМ, јер никад не падну сви кредити, нити све гаранције. До сада нам је пало само четири одсто гаранција, али смо та средства намирили или намирујемо. У коначници, са додатно обезбијеђених 50 милиона марака, у плану је да банке дају кредите у укупном износу од 250 милиона марака у наредних неколико година.

НН: А хоће ли кредити, које привредни субјекти буду добијали уз гаранцију Фонда, за фирме бити повољнији?

КРЧМАР: У наредном периоду изналазиће се могућност да камате не буду високе, односно да буду конкуренте. Истовремено, наше премије су симболичне. Рецимо, имамо линију за нове технологије, гдје наша премија износи свега 0,20 одсто на годишњем нивоу. Притом, ако је кредит на који смо издали гаранцију подигнут на, рецимо, 10 година, а притом човјек који се кредитно задужио добро ради, те банка оцијени да такав кредит више не представља ризик, банка нам враћа гаранцију. Ми на тај начин враћамо свој потенцијал гарантних могућности.

НН: Које гарантне линије тренутно нуди Фонд?

КРЧМАР: Имамо више гарантних линија за заинтересоване привредне субјекте из РС и Брчко дистрикта. У основне спадају гарантна линија за почетне пословне активности, гарантна линија за пољопривредна газдинства, гарантна линија за пољопривреду, гарантна линија за предузетнике, гаратна линија за привредна друштва, те она за подршку извозу. У посебне гарантне линије спадају она за реализацију средстава из Фонда „Партнер“, гарантна линија за реализацију пројекта руралног развоја, те она за почетне пословне активности на подручју развоја информационо-комуникационих технологија. У посебне линије спадају и гарантна линија за почетне пословне активности на подручју развоја сеоског, ловног, риболовног и еко-туризма, те она за почетне пословне активности у сектору узгоја и прераде јагодичастог воћа, као и за почетне пословне активности у области говедарства, овчарства, козарства, свињарства, перадарства и рибарства.