Privrednici u Srpskoj i Brčko distriktu će u narednih nekoliko godina moći podići kredite u ukupnom iznosu od oko 250 miliona KM, a otplatu tih kreditnih zaduženja ćemo mi garantovati, kaže Radivoja Krčmar, direktor Garantnog fonda Republike Srpske.

Uz učešće Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i budžeta Republike Srpske, Fondu je nedavno obezbijeđeno dodatnih 50 miliona KM, a Krčmar ističe da se taj iznos neće miješati sa kapitalom od 30 miliona KM, kojima Fond raspolaže.

„Sa dodatno obezbijeđenih 50 miliona maraka, u planu je da banke daju kredite u ukupnom iznosu od 250 miliona maraka u narednih nekoliko godina“, naveo je Krčmar u intervjuu za „Nezavisne novine“.

NN: U čemu se danas ogleda značaj rada Garantnog fonda RS?

KRČMAR: Za početak da naglasim da je Narodna skupština RS, odnosno Republika Srpska, osnivač Fonda, a da Vlada RS obavlja funkciju Skupštine Fonda. Mi smo akcionarsko društvo, a kapital Fonda iznosi 30 miliona KM. Ta sredstva su na našim računima. Naša funkcija je da formiramo garancije malim, srednjim i velikim preduzećima, ljudima u biznisu, i tako dalje, u cilju lakšeg pribavljanja finansijskih sredstava kada idu u investicije. Tu smo pritom i da pratimo regionalni razvoj, da ga podržavamo. Mi smo neka vrsta državnog žiranta za firme, odnosno dijelimo rizik sa bankama, kako bi one slobodno plasirale svoja sredstva ljudima koji su u biznisu. Nije naša misija niti obaveza da ostvarujemo veliki profit, mi treba da očuvamo osnovni kapital. Nama je cilj da se što više novca ubrizga u poslovnu zajednicu. Zato je Garantni fond RS i osnovan.

NN: Možda sada, više nego ikad u skorijoj prošlosti, situacija koja je izazvana novim virusom korona otežala je poslovanje preduzećima. Mogu li firme da računaju na vašu pomoć?

KRČMAR: Mogu da računaju. S tim u vezi, prije nekoliko sedmica verifikovana je i odluka koja se odnosi na dopunu Zakona o Garantnom fondu. Po jednom od članova tog zakona, imamo pravo da, u skladu s ugovorima sa lokalnim zajednicama koje imaju svoje garantne fondove, stavimo im na raspolaganje svoje kapacitete i upravljamo sredstvima. Mi taj novac ne uzimamo, ali ćemo na raspolaganju imati veći obim sredstava.

NN: Uz učešće Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i budžeta Republike Srpske, obezbijeđeno vam je nedavno i dodatnih 50 miliona KM. U koju svrhu će ta sredstva biti korištena?

KRČMAR: Da, Vlada Republike Srpske nas je zadužila da upravljamo s tih 50 miliona KM i lijepa je priča što je EBRD ušao u to sa 25 miliona KM. U pitanju će biti samostalan račun, tako da se ta sredstva neće miješati sa našim kapitalom. Na taj način obezbijedićemo veću mogućnost za garancije kredita. Mi s onih 30 miliona KM, koji su nam na raspolaganju, možemo izdati garancije u ukupnom iznosu od 90 miliona KM, jer nikad ne padnu svi krediti, niti sve garancije. Do sada nam je palo samo četiri odsto garancija, ali smo ta sredstva namirili ili namirujemo. U konačnici, sa dodatno obezbijeđenih 50 miliona maraka, u planu je da banke daju kredite u ukupnom iznosu od 250 miliona maraka u narednih nekoliko godina.

NN: A hoće li krediti, koje privredni subjekti budu dobijali uz garanciju Fonda, za firme biti povoljniji?

KRČMAR: U narednom periodu iznalaziće se mogućnost da kamate ne budu visoke, odnosno da budu konkurente. Istovremeno, naše premije su simbolične. Recimo, imamo liniju za nove tehnologije, gdje naša premija iznosi svega 0,20 odsto na godišnjem nivou. Pritom, ako je kredit na koji smo izdali garanciju podignut na, recimo, 10 godina, a pritom čovjek koji se kreditno zadužio dobro radi, te banka ocijeni da takav kredit više ne predstavlja rizik, banka nam vraća garanciju. Mi na taj način vraćamo svoj potencijal garantnih mogućnosti.

NN: Koje garantne linije trenutno nudi Fond?

KRČMAR: Imamo više garantnih linija za zainteresovane privredne subjekte iz RS i Brčko distrikta. U osnovne spadaju garantna linija za početne poslovne aktivnosti, garantna linija za poljoprivredna gazdinstva, garantna linija za poljoprivredu, garantna linija za preduzetnike, garatna linija za privredna društva, te ona za podršku izvozu. U posebne garantne linije spadaju ona za realizaciju sredstava iz Fonda „Partner“, garantna linija za realizaciju projekta ruralnog razvoja, te ona za početne poslovne aktivnosti na području razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija. U posebne linije spadaju i garantna linija za početne poslovne aktivnosti na području razvoja seoskog, lovnog, ribolovnog i eko-turizma, te ona za početne poslovne aktivnosti u sektoru uzgoja i prerade jagodičastog voća, kao i za početne poslovne aktivnosti u oblasti govedarstva, ovčarstva, kozarstva, svinjarstva, peradarstva i ribarstva.