Najčešće postavljena pitanja

Šta vi garantujete i čemu služe garancije?

Ukoliko imate dobar i perspektivan projekat, kod poslovne banke ste podnijeli zahtjev za kredit, ali nemate dovoljno obezbjeđenja – tu je Garantni fond da vam pomogne. Mi dajemo garancije koje poslovnim bankama služe kao dodatno obezbjeđenje kredita naših klijenata čije projekte ocijenimo kao kvalitetne i perspektivne.

Da li garanciju može da dobije fizičko lice?

Da bi fizičko lice podnijelo zahtjev za garanciju mora imati registrovanu poljoprivrednu proizvodnju ili neku drugu proizvodno-zanatsku djelatnost.

Kome da se obratim ako hoću garanciju Garantnog fonda RS?

Garantnom Fondu se možete obratiti direktno sa zahtjevom za izdavanje pisma namjere kojim će Fond podržati Vašu poslovnu ideju ili biznis plan prilikom podnošenja zahtjeva za kredit kod poslovne banke. Možete nam se obratiti i posredstvom poslovne banke kod koje je Vaš kreditni zahtjev na obradi radi izdavanja garancije u svrhu dopunskog obezbjeđenja Vašeg kredita.

Koliko me košta garancija?

Premije za rizik izdavanja garancije koje klijenti plaćaju Fondu definisane su Pravilnikom o odobravanju garancija po garantno-kreditnim linijama. Stopa premije za rizik obračunava se na iznos izdate garancije i naplaćuje kvartalno unaprijed. Trošak garancije možete orijentaciono izračunati uz pomoć kalkulatora garancija, a možete pogledati i primjere na ovoj stranici.

-primjer 1-

KREDIT : 100.000,00 KM
ROK : 5 GODINA
KAMATNA STOPA : 7%
TROŠKOVI KAMATE : 18.807,19 KM

GARANCIJA: 50.000,00 KM
ROK : 5 GODINA
PREMIJA: 2,2 %
TROŠKOVI PREMIJE : 2.937,64 KM

UKUPNI TROŠKOVI : 18.807,19 + 2.937,64 = 21.744,83 KM

Učešće troškova garancije u ukupnim troškovima (troškovi kamate +troškovi premije) iznosi 13,51%.

Kamatna stopa na korištenje kredita bez korištenja garancije ,a koja za rezultat ima približno iste ukupne troškove za klijenta iznosi 8,03% (ukupni troškovi 21.744,53 KM)

-primjer 2-

KREDIT : 100.000,00 KM
ROK : 5 GODINA
KAMATNA STOPA : 7%
TROŠKOVI KAMATE : 18.807,19 KM

GARANCIJA: 50.000,00 KM
ROK: 5 GODINA
PREMIJA : 2,9%
TROŠKOVI PREMIJE : 3.893,29 KM
UKUPNI TROŠKOVI : 18.807,19 + 3.893,29 = 22.700,48 KM
Učešće troškova premije u ukupnim troškovima (troškovi premije + troškovi kamate) iznosi 17,15%.

Kamatna stopa na korištenje kredita bez korištenja garancije ,a koja za rezultat ima približno iste ukupne troškove za klijenta iznosi 8,36% (ukupni troškovi 22.694,74 KM)

Da li vi podržavate sve djelatnosti?

Fond pruža podršku razvoju preduzetništva kroz olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima potrebnim za obavljanje poslovnih djelatnosti preduzetnika (pravnih i fizičkih lica) sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, a posebno za:

a) početne poslovne djelatnosti,

b) poslovne aktivnosti mladih preduzetnika,

v) poslovne aktivnosti žena,

g) projekte koji doprinose zapošljavanju i očuvanju radnih mjesta,

d) izvozno orijentisane poslovne djelatnosti,

đ) poslovne djelatnosti u oblasti poljoprivrede,

e) proizvodne djelatnosti i uslužne djelatnosti povezane sa proizvodnim sektorom,

ž) projekte i poslovne djelatnosti za unapređivanje ekonomskog razvoja područja sa izuzetno niskim životnim standardom ili visokom nezaposlenošću i

z) druge održive projekte.

Fond neće izdavati garancije za finansiranje trgovinske djelatnosti koja je pretežno bazirana na uvoznim proizvodima, ugostiteljske djelatnosti koja se isključivo ili pretežno odnosi na: točenje pića (barovi, bifei i kafane), priređivanje igara na sreću, kockarnice, kladionice i finansijsko posredovanje

Zaključak

Kamatna stopa, u prvom primjeru 8,03%, a u drugom 8,36%, generiše približno iste troškove za klijenta kao i korišćenje kredita obezbjeđenog garancijom pod uslovima 7% kredit + 2,2% garancija u prvom i 7% kredit + 2,9% garancija u drugom primjeru.

Kontakt

Ukoliko vam je bilo šta nejasno slobodno nam se obratite putem naše
kontakt stranice ili direktno putem telefona.

info@garantnifondrs.org

+387 51 231 390, +387 51 231 380

+387 51 231 397

Vidovdanska ulica broj 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska

5. sprat

1 + 14 =