Sektor turizma pretrpio je najveće gubitke tokom pandemije virusa korona, zaključeno je na okruglom stolu o temi „Strateški izazovi turističkog razvoja u pandemijskom periodu“, održanom na Ekonomskom fakultetu na Palama.

U prvom dijelu okruglog stola razgovaralo se o pristupu finansijama, dostupnosti kreditnih sredstava za finasiranje turističkih, hotelskih i ugostiteljskih preduzeća kroz prizmu kreditnih linija komercijalno-bankarskog sektora i državnog razvojnog bankarstva.

U drugom dijelu  stavljen je  akcenat na pitanja strukturisanja turističke ponude Republike Srpske i Bosne i Hercegovine s ciljem podizanja konkurentnosti turističke privrede.

Na okruglom stolu učestvovali su  predstavnici 11 institucija koje su povezane sa turističkim sektorom.

Garantni fond Republike Srpke će, u saradnji sa Savezom opština i gradova, Vladi Republike Srpske uputiti prijedlog za odobravanje garantne linije isključivo za oblast turizma kako bi se putem garantovanja otplate dijela kredita podstakle banke da finansiraju ulaganje u turizam i na taj način obezbijedilo dovoljno finansijskih sredstva za dalji rast i razvoj ovog sektora.