Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoja Krčmar i direktor sektora za plasmane Vojislav Blagojević učestvovali su, dana 08.06.2023. u Trebinju, na konferenciji koju je organizovala Privredna komora Republike Srpske i Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske pod nazivom „Zelena ekonomija- pokretač održivog razvoja privrede Republike Srpske“.
Konferenciji su prisustvovali predstavnici javnog i privatnog sektora koji su tokom diskusije i odvojenih sastanaka zaključili da su investicije u ovu oblast ključne za dalju konkurentnost privrednih društava koji posluju na evropskom tržištu.
Garantni fond Republike Srpske je podržao inicijativu predstavnika Privredne komore Republike Srbije o organizovanju regionalne konferencije održivog investiranja koja bi imala za cilj da okupi predstavnike javnog i privatnog sektora iz regiona kako bi se razmijenila znanja iskustva te definisali pravci daljeg djelovanja.
Organizovanje regionalne konferencije podržano je i od strane predstavnika regionalne poslovne asocijacije Zeleni Navigator Zapadnog Balkana (www.wbgn.org) čiji će članovi i predstavnici uzeti učešće na konferenciji i dati svoj doprinos u kreiranju povoljnijih uslova za investiranje te prenijeti već stečena iskustva i znanja novim investitorima.
Predstavnci Garantnog fonda su nakon konferencije razgovarali sa predstavnicima kompanije MT KOMEX Srbija, koja svoje poslovanje širi na teritoriju Bosne i Hercegovine.