Brojni mediji, među kojima je i poslovni portal Capital.ba, objavili su vijest o održavanju okruglog stola u Bijeljini 29.3.2016. godine koji je organizovao Garantni fond Republike Srpske u saradnji sa Područnom privrednom komorom Bijeljina. Na okruglom stolu se govorilo o pružanju podrške razvoju poljoprivrede i turizma na području koje pokriva Područna privredna komora Bijeljina.

Predsjednik Područne privredne komore Bijeljina, a ujedno i Potpredsjednik Privredne komore Republike Srpske Mihajlo Vidić naveo je  da komercijalne banke  traže i do tri puta veće obezbjeđenje u odnosu na iznos za koji preduzetnici žele da se zaduže, te da ovaj problem treba sistemski riješiti da bi privreda bila konkurentnija na međunarodnom tržištu.

Direktor Garantnog fonda Republike Srpske Radivoja Krčmar je istakao je da je Fond na području Semberije prisutan četiri godine, tokom kojih je poljoprivrednim proizvođačima, samostalnim privrednicima, te malim i srednjim preduzećima davao razne vrste garancija i na taj način olakšao pristup finansijskom kapitalu kod komercijalnih banaka i drugih finansijskih institucija.

Punu vijest koju je objavio portal Capital.ba možete pročitati na sledećem linku: http://www.capital.ba/ministarstvo-poljoprivrede-realizovalo-projekte-u-vrijednosti-od-40-miliona-km/