Organi upravljanja

Organi Fonda
 • skupština akcionara
 • nadzorni odbor
 • direktor

Funkciju Skupštine akcionara Fonda, kao jednočlanog akcionarskog društva, vrši Vlada Republike Srpske.

Članovi nadzornog odbora
 1. Željko Dragičević
 2. Aleksandar Kljaić
 3. Saša Savić
 4. Zdravko Lukić
 5. Nikola Žarković
Članovi garantnog odbora
 1. Neven Bućan, predsjednik
 2. Vojislav Blagojević, zamjenik predsjednika
 3. Saša Zubović, član
 4. Oliver Blagojević, član

 

Članovi odbora za reviziju
 1. Bojan Blagojević
 2. Božana Marinković
 3. Zorana Vrančić
Direktor odjeljenja interne revizije

dr Goran Radivojac