Министар привреде и предузетништва Републике Српске Вјекослав Петричевић изјавио је да Влада Српске показује разумијевање за потребе и проблеме привреде како би се и у наредном периоду постигли што бољи ефекти на ублажавању посљедица пандемије вируса корона за шта је до сада издвојено 81 милион КМ.

Петричевић је истакао да су мјерама Владе Српске за подршку привреди обухваћене све дјелатности које су директно или индиректно претрпјеле и још трпе посљедице пандемије, те додао да ће подршка бити настављена до краја године.

„Осим помоћи која се издваја из Компензационог фонда, посебном кредитном линијом Владе Републике Српске која се пласира путем Гарантног фонда, привредним субјектима је олакшан приступ финансијским средствима за повратак пословним активностима након вишемјесечне паузе и блокаде“, појаснио је Петричевић.

Он је нагласио и да је банкарски сектор у Републици Српској исказао велико повјерење у државне институције, па су до сада потписани уговори са 11 банака и микро-кредитних организација из Гарантног програма.

„Влада Републике Српске је формирањем Гарантног програма још једном показала разумијевање за потребе и проблеме привреде, како би се у наредном периоду постигли што бољи ефекти за ублажавање посљедица пандемије вируса корона“, рекао је министар привреде и предузетништва Републике Српске Вјекослав Петричевић.

Из ресорног министарства су подсјетили да ће одлуком о Гарантном програму подршке привреди о издвајању значајних средстава, привредним субјектима и предузетницима бити омогућен брз и повољан начин доласка до неопходних средстава, а гарант за таква средства у том случају биће држава.

„На бази портфолио гаранција, које у име и за рачун Републике Српске издаје Гарантни фонд Српске, обезбијеђен је износ од 238 милиона КМ којима ће Српска гарантовати до 70 одсто износа главнице кредита намијењених предузетницима, малим и средњим предузећима за намјену финансирања ликвидности и обртних средстава и инвестиционих трошкова“, наводе из Министарства.

Тим програмом, наглашава се, обезбијеђене су ниже каматне стопе у односу на каматне стопе стандардних кредита које банке и микрокредитне организације нуде клијентима без гаранције гарантног програма, уз грејс период од три до 12 мјесеци, са роком отплате до четири године.

Привредни субјекти, који имају тешкоће у пословању настале као посљедица вируса корона обраћају се финансијским организацијама, које учествују у програму и којима подносе захтјеве за средства из гарантног програма.

Влада Републике Српске је правовремено донијела сет мјера за подршку привреди с циљем ублажавања штетних посљедица вируса корона.

„Ово се нарочито односи на привредне субјекте којима је био забрањен рад одлуком Републичког штаба за ванредне ситуације као и штабова локалних самоуправа гдје су исплаћивани порези и доприноси, односно износ најниже плате са порезима и доприносима у зависности од тога када су привредни субјекти почели са радом“, наводе из ресорног министарства.

Из Министарства подсјећају и на низ других мјера Владе Републике Српске, међу којима су одгађање плаћања пореза на добит и свих обавеза по завршном рачуну за 2019. годину и умањење паушала за предузетнике, исплата поврата доприноса за повећање плата у 2019. години, увођење мораторијума на отплату кредита ИРБ-а, као и одлуку Агенције за банкарство Српске за одобравање мораторијума и других олакшица за правна и физичка лица који су директно или индиректно погођени негативним ефектима пандемије вируса корона.

Извор: Независне новине