Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević izjavio je da Vlada Srpske pokazuje razumijevanje za potrebe i probleme privrede kako bi se i u narednom periodu postigli što bolji efekti na ublažavanju posljedica pandemije virusa korona za šta je do sada izdvojeno 81 milion KM.

Petričević je istakao da su mjerama Vlade Srpske za podršku privredi obuhvaćene sve djelatnosti koje su direktno ili indirektno pretrpjele i još trpe posljedice pandemije, te dodao da će podrška biti nastavljena do kraja godine.

„Osim pomoći koja se izdvaja iz Kompenzacionog fonda, posebnom kreditnom linijom Vlade Republike Srpske koja se plasira putem Garantnog fonda, privrednim subjektima je olakšan pristup finansijskim sredstvima za povratak poslovnim aktivnostima nakon višemjesečne pauze i blokade“, pojasnio je Petričević.

On je naglasio i da je bankarski sektor u Republici Srpskoj iskazao veliko povjerenje u državne institucije, pa su do sada potpisani ugovori sa 11 banaka i mikro-kreditnih organizacija iz Garantnog programa.

„Vlada Republike Srpske je formiranjem Garantnog programa još jednom pokazala razumijevanje za potrebe i probleme privrede, kako bi se u narednom periodu postigli što bolji efekti za ublažavanje posljedica pandemije virusa korona“, rekao je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević.

Iz resornog ministarstva su podsjetili da će odlukom o Garantnom programu podrške privredi o izdvajanju značajnih sredstava, privrednim subjektima i preduzetnicima biti omogućen brz i povoljan način dolaska do neophodnih sredstava, a garant za takva sredstva u tom slučaju biće država.

„Na bazi portfolio garancija, koje u ime i za račun Republike Srpske izdaje Garantni fond Srpske, obezbijeđen je iznos od 238 miliona KM kojima će Srpska garantovati do 70 odsto iznosa glavnice kredita namijenjenih preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima za namjenu finansiranja likvidnosti i obrtnih sredstava i investicionih troškova“, navode iz Ministarstva.

Tim programom, naglašava se, obezbijeđene su niže kamatne stope u odnosu na kamatne stope standardnih kredita koje banke i mikrokreditne organizacije nude klijentima bez garancije garantnog programa, uz grejs period od tri do 12 mjeseci, sa rokom otplate do četiri godine.

Privredni subjekti, koji imaju teškoće u poslovanju nastale kao posljedica virusa korona obraćaju se finansijskim organizacijama, koje učestvuju u programu i kojima podnose zahtjeve za sredstva iz garantnog programa.

Vlada Republike Srpske je pravovremeno donijela set mjera za podršku privredi s ciljem ublažavanja štetnih posljedica virusa korona.

„Ovo se naročito odnosi na privredne subjekte kojima je bio zabranjen rad odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije kao i štabova lokalnih samouprava gdje su isplaćivani porezi i doprinosi, odnosno iznos najniže plate sa porezima i doprinosima u zavisnosti od toga kada su privredni subjekti počeli sa radom“, navode iz resornog ministarstva.

Iz Ministarstva podsjećaju i na niz drugih mjera Vlade Republike Srpske, među kojima su odgađanje plaćanja poreza na dobit i svih obaveza po završnom računu za 2019. godinu i umanjenje paušala za preduzetnike, isplata povrata doprinosa za povećanje plata u 2019. godini, uvođenje moratorijuma na otplatu kredita IRB-a, kao i odluku Agencije za bankarstvo Srpske za odobravanje moratorijuma i drugih olakšica za pravna i fizička lica koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima pandemije virusa korona.

Izvor: Nezavisne novine