Posebna GKL za PODSTICAJ RAZVOJA PRIVREDNIH SUBJEKATA

Privredna društva i samostalni preduzetnici, uključujući i Start Up privredna društva i samostalne preduzetnike, sa području Republike Srpske i distrikta Brčko

Svrha

Za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava, što, između ostalog, uključuje:

 • Finansiranje nabavke opreme, mašina i vozila radi unapređenja poslovanja
 • Finansiranje kupovine, izgradnje, adaptacije/rekonstrukcije objekata/poslovnih prostora za sopstvenu upotrebu
 • Projektno finansiranje kapitalnih investicija
 • Finansiranje tehnološkog unapređenja kroz sisteme kvaliteta, novih tehnologija u proizvodnji te energetske efikasnosti u cilju razvoja i savremenizacije u obavljanju djelatnosti
 • finansiranje nabavke obrtnih sredstava
 • finansiranje izvoza
 • finansiranje tekuće likvidnosti

Odredbe

Vrsta kredita

 • kratkoročni krediti
 • okvirno obnovljivi krediti- revolving krediti
 • dugoročni krediti

Iznos

 • u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta i ponuđenih instrumenata obezbjeđenja

Valuta isplate

 • KM ili KM uz valutnu klauzulu u EUR

Rok

 • od 3 mjeseca do 12 mjeseci – kratkoročni krediti, revolving kredit
 • od 13 mjeseci do 120 mjeseci – dugoročni krediti

Grace period

 • do 24 mjeseci

Kamatna stopa

 • za kratkoročne kredite 4,50 % godišnje
 • za dugoročne kredite 4,90 %, plus šestomjesečni Euribor

Metod obračuna kamate

 • proporcionalni metod obračuna kamate

Naknade

 • do 1,00 % od iznosa odobrenog kredita, min. 50,00 KM

 

Obezbjeđenje

Obezbjeđenje zavisi od kreditne sposobnosti klijenta i ročnosti kredita, a moguća sredstva obezbjeđenja su:

 • obavezno sredstvo obezbjeđenja je garancija Garantnog fonda Republike Srpske do max. 50% od iznosa odobrenog kreditnog plasmana (maksimalan iznos garancije 300.000 KM), koja se odnosi samo na osnovni
 • bjanko sopstvene mjenice i virmanski nalozi korisnika – privrednog društva / samostalnog preduzetnika
 • lične mjenice vlasnika privrednog društva / samostalnog preduzetnika (korisnik kredita)
  solidarno jemstvo bonitetnog pravnog lica
 • lične mjenice vlasnika pravnog lica – jemca
 • hipoteka na nekretninama prihvatljivim za banku
 • ručna zaloga na pokretnu imovinu
 • druga obezbeđenja prihvatljiva za banku (kombinacija
  hipoteke na nekretninama i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivih za banku, depozit, garancije poslovnih banaka i sl
 • sva uzeta sredstva obezbjeđenja su istog ranga namirenja u korist Komercijalne banke a.d. Banja Luka i Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka shodno procentu preuzetog rizika

Stopa premije i isplata

Stopa premije za garanciju

 • stopa premije za garanciju umanjuje se za 50 % od pripadajuće prema pravilima Garantnog fonda Republike Srpske i odnosi se samo na garantovani iznos kredita

Isplata na transakcioni račun, i to:

 • za plaćanja shodno namjeni odobrenog kredita (plaćanje izvodaču radova ukoliko je namjena izgradnja/adaptacija/rekonstrukcija objekta, plaćanje prodavcu po osnovu profakture/fakture/računa/ predračuna odnosno ugovora o kupoprodaji.
 • Banka i Garantni fond Republike Srpske će kontrolisati namjenski utrošak sredstava uz obavezu dokumentovanja namjene u roku od 60 dana od datuma plasiranja kada su u pitanju krediti za osnova i obrtna sredstva.

 

Zadovoljni klijenti

Ukupan broj garancija

Ukupan iznos garancija

Kontakt osobe: